Läkarmottagning

Vår mottagning är specialiserad på behandling av långvariga smärtor som inte beror på cancersjukdom och som inte kräver sjukhusresurser eller så kallad multimodal smärtrehabilitering.

Till vår mottagning kan du komma på remiss eller söka själv. Vi skickar hem ett frågeformulär som Du får fylla i och returnera till oss. När doktorn har läst och bedömt frågeformuläret får du besked om du får en tid till mottagningen.

Enligt vårt avtal måste Du vara över 18 år gammal för att få behandlas på kliniken. 

Vi behandlar framförallt vällokaliserade smärttillstånd i muskulatur, leder, skelett och senfästen såväl som olika former av huvudvärk samt nervsmärtor.

För detta används olika smärtlindringsmetoder såsom: blockader och injektioner, botoxbehandlingarakupunktur  och speciella läkemedel och läkemedelskombinationer. Vi har även stötvågsbehandling mot en del sorters smärtor. Botox används hos oss fr a mot så kallad kronisk migrän där det visat mycket goda resultat, men även mot speciella muskelkramptillstånd. 

Vill Du läsa mer om blockader och injektioner, akupunktur eller stötvågsbehandling så klickar du på de orden ovan.

Vill Du läsa mer allmänt om smärtor (anpassat för Florencekliniken) kan Du klicka här. 

Vill Du läsa mer texter om akupunktur så kan Du finna ett par på hemsidan för utbildningsföretaget Aku-Syd, och sidan som heter "akupunkturtexter".