Om oss

Florencekliniken är en smärtmottagning inom Praktikertjänst AB.

Bortsett från läkaren så består personalen av smärtsjuksköterskan Inger Carlsson samt undersköterskan Margareta Thomsen.

Vår verksamhetschef är medicine doktor/smärtspecialist Christer Carlsson. Kliniken startade sin verksamhet 1988 i lokaler centralt i Lund. Sedan 1999 bedrivs mottagningen i nuvarande lokaler.

Vi ingår i den offentliga försäkringen, dvs kostnaden för besök här är precis samma som för motsvarande besök inom regionens sjukvårdsmottagningar.

Vi samarbetar bland annat med Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid universitetssjuhuset i Lund, där Christer Carlsson tidigare tjänstgjort som överläkare vid avdelningen för fysikalisk medicin.

Förutom mottagningsarbete bedrivs även utbildning i akupunktur för legitimerad sjukvårdspersonal i våra lokaler.

Läkare


Christer Carlsson