Barnavårdscentral

Välkommen till oss på Fruängens Barnavårdscentral, BVC

Här på BVC arbetar vi utifrån FN:s Barnkonvention och barnhälsovårdens mål som innebär att främja barnets hälsa, utveckling och trygghet från födelsen fram till skolstarten.

Det sker genom att:
- upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
- ge stöd och råd i föräldraskapet
- förebygga och uppmärksamma risker för barn i närmiljö
och samhälle

Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vid behov förmedlar vi även kontakt med barnpsykolog, logoped, ögon, öron- näs- och hals och hudspecialist.

Vi arbetar med barnet i centrum och allas lika värde

Kontakt med oss:

Storktelefon

När ditt barn är nyfött eller nyinflyttat
08 – 464 64 47

BVC sjuksköterskor

Elisabeth 08-464 64 28
Katharina 08-464 64 17
Lovisa 08-464 64 27

Adress

Fruängens Läkarhus
BVC
Fruängsgången 2
129 52 Hägersten

Öppettider

Måndag - fredag: 8:00-17:00

Vi är professionella, har en stor arbetsglädje och är flexibla.
Ring oss för tidsbokning.

Välkomna till Katharina, Lovisa och Elisabeth