Välkommen till oss på Hälsocentralen city

Hälsocentralen City

Hälsocentralen drivs av Praktikertjänst på uppdrag
av Region Gävleborg inom ramen för Hälsoval Gävleborg. Detta innebär all alla kan lista sig på Hälsocentralen City, samt att avgifter och andra villkor för patienten är detsamma som vid de regionsdrivna hälsocentralena.


                                       STOPP!


Har du symtom som hosta, feber ont i halsen får du inte komma in i våra lokaler. Ring så vi kan ta emot dig på ett smittsäkert sätt. 026-650300.


                              Besök oss ensam!


Vid vårdbesök vill vi helst att du kommer ensam och inte har med anhörig eller medföljare, om inte du är minderårig eller av annat skäl behöver medföljare. Vid besöket använd handsprit och ta med ett munskydd.


Tack för ditt förtroende att vända dig till Hälsocentralen City!


Vi har just nu ett mycket högt inflöde av nylistade patienter. Vi vill med detta brev informera om situationen i länets primärvård i allmänhet och Hälsocentralen City i synnerhet.


Vi vill förtydliga vad som gäller för patienter som nu söker sig till oss:


- Vi har ytterst begränsade möjligheter att erbjuda kontakt med specialistläkare.
- I det fall läkarbesök kan bli aktuellt, kommer det att bokas till utbildningsläkare under handledning (AT-läkare eller ST-läkare) det innebär att det kan komma att bli olika läkare vid efterföljande besök.
- Väntetiden till besök för icke akuta tillstånd är lång oavsett personalkategori.


Har du behov av tät kontakt med vården ber vi dig på nytt värdera lämpligheten i att byta hälsocentral på grund av de långa väntetiderna och att det är tidskrävande att upparbeta en ny vårdrelation. Det gäller t.ex. dig som har en pågående utredning, en sjukskrivning som avses förlängas eller pågående medicinjustering.


Det är också av värde att veta att läkarna vid Hälsocentralen City är mycket restriktiva med förskrivning av beroendeframkallande medel för smärtstillning, sömn och lugnande. Detta är helt i linje med socialstyrelsens rekommendationer. Vi tillämpar i första hand andra behandlingar som tex sjukgymnastisk terapi, egen anpassad träning eller läkemedel utan risk för beroendeutveckling.


Ersättningarna till länets hälsocentraler är ojämlik. Region Gävleborgs egna hälsocentraler klarar inte att bedriva primärvård med en ekonomi i balans på tilldelade medel. Därför tillför Regionen varje år extra medel till sina egna hälsocentraler för att täcka förluster. Det innebär att vårdpengen för dig som patient är lägre hos privat vårdgivare jämfört med Regionens egna hälsocentraler. Situationen har varit densamma de senaste 10 åren.


Med vänlig hälsning,


Ledningen Hälsocentralen City  • Endast telefonbokade besök till sköterskan, ring 026-650300

  • Drop in till Lab för provtagning 7:45-11:00 Måndag - Torsdag.  


 Covid-19 vaccin info.


 


 


 

Boka tid