Läkare

Familjeläkare

Elisabeth Lindman

Andreas Johansson

Mattias Lindman

Per Bergeå af Geijerstam

Johanna Anvango

Janna Fredriksson

Helen Björk

Franziska Ganzer

 

 

 ST-Läkare

Sara Razmi Szczesna

Sofie Holm (Föräldrarledig)

David Eksell (Föräldrarledig)

Lovisa Wilhelmsson

 

AT-Läkare

Olof Bladin