Vårt vårdutbud

Herkules Rehab, här arbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter tillsammans som är erfarna och duktiga i sin profession. De har jobbat länge inom slutenvård/öppenvård och har vidareutbildat sig inom olika områden. Vi erbjuder bland annat hjälpmedelsutprovning, stötvågsbehandling och rehab i egen ny träningslokal. Alla är välkomna oavsett var du är listad enligt vårdvalet. Du kan söka direkt till oss på telefonnummer 033-205780 och du behöver ingen remiss.