Med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19

I dessa tider ska vi undvika kontakter som inte är nödvändiga. Samtidigt är en försämrad munhälsa också en risk för hälsan. Vi arbetar enligt Folhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att vi har anpassat kliniken för att undvika trängsel.

Orolig inför ditt besök?
Om du känner oro inför ditt besök, ring oss så försöker vi hjälpa dig t.ex. genom att erbjuda tid när det är lugnare på mottagningen. Tandvården har sedan tidigare goda hygienrutiner med användning av skyddsutrustning. Detta säkerställer en trygg miljö i behandlingssituationen.

Stanna hemma vid luftvägssymptom
Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller andra symptom från luftvägarna ska du inte komma till ditt besök. Ring oss för ombokning av din tid. Du som är frisk är välkommen som vanligt. 

Kom ensam
Om du inte är i behov av ledsagare så ber vi dig komma ensam, detta för att minska risken för trängsel på kliniken. Ring receptionen tel 0480-46 33 70 så ger vi dig råd om hur du kan gå vidare.

Tillsammans minimerar vi smittrisken genom att hålla avstånd och god handhygien.


Välkommen!

Anna-Karin slutar

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Läs mer