Kontakt och öppettider

Kontakt

Tandläkare Yvonne Asp Jonzon

Tel: 0500-41 04 30

E-post: kungsgatantandlakarnayvonne@telia.com

Tandläkare Stefan Widell

Tel: 0500-41 00 94

E-post: stefan.widell@ptj.se