Vårdgaranti och synpunkter

Nya regler i hela region Stockholm vid uteblivet besök:

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kr.

Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller äldre än 85 år.

Gäller fr.o.m. 1 september 2020.
 

Vårdgaranti

Vård i rätt tid
Vår ambition är att du alltid ska få vård i rätt tid. Om du av någon anledning skulle få vänta för länge så gäller nedan.

30-minutersregeln
Om du bokat en tid och får vänta mer än 30 minuter har du rätt att få tillbaka den avgift du betalade när du kom. Du måste påtala detta innan du lämnar mottagningen. Stämpeln i högkostnadskortet tas ej bort. 30-minutersregeln gäller inte vid akutbesök. Inte heller om du besöker en avgiftsfri mottagning.

Vårdgarantin hos oss
Blir du remitterad till oss ska du inte behöva vänta mer än 30 dagar på att få komma på ditt första besök. När beslut har tagits om behandling ska du inte behöva vänta i mer än 90 dagar på att behandlingen ska starta. Undantag om det finns medicinska skäl till väntetiden, till exempel om du behöver tillfriskna från en allvarlig sjukdom innan behandlingen kan påbörjas.

Vad är vårdgaranti?
Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Garantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård från regionen.

Får du vänta för länge kan du utnyttja din rätt till vårdgaranti. Du kontaktar då Vårdgarantikansliet på telefon 08-123 400 00.

Mer info om vårdgarantin på Vårdgaranti - 1177.

 

Synpunkter och klagomål

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om den vård vi ger. Feedback hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder.

Du är välkommen att lämna synpunkter på vården. Du kan vända dig direkt till den verksamhet som det gäller. Det är den berörda verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym, men då kan du inte få något personligt svar eller återkoppling.

När du lämnat dina synpunkter brukar verksamheten bekräfta att de tagit emot ditt ärende. Du ska få ett svar inom fyra veckor. Undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Svaret ska vara formulerat så att du förstår det.

Om Du önskar ge direkt feedback kontakta mottagningen (08 - 58 00 40 40) och framför Ditt önskemål om att bli uppringd av verksamhetschefen.

Patientvägledare
Du kan även vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Skriv ett brev. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter så att de kan kontakta dig. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Skicka brevet till:
Stockholms läns sjukvårdsområde
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Du kan också ringa till patientvägledare på telefon 08 - 123 400 40.

Läs mer: Synpunkter på sjukvården (regionstockholm.se)

Patientnämnden i Stockholm
Du kan också vända dig till Patientnämnden. Deras uppgift är att vara en länk i kontakten mellan patient och vården. De kan ge råd och information till patient eller närstående.

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans. Patientnämnden har tystnadsplikt. Du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. Läs mer på deras webbplats: Lämna klagomål och synpunkter på vården - Region Stockholm.

Regler för klagomålshantering
Från den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mera.