Start

Välkommen till Kvarnholmens Vårdcentral!

Vi är en relativt ny vårdcentral i Nacka med läkare specialiserade inom allmänmedicin samt diabetssköterska, sjuksköterskor och undersköterskor med lång erfarenhet inom primärvården.

Behöver du annan specialistvård hjälper vi dig med en bedömning och remiss till rätt klinik. Vi har tillgång till psykolog och psykoterapeut. Nära samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut, kiropraktor och dietist.

Vi kan för det mesta erbjuda en läkartid samma dag. Kontakta oss via Mitt PTJ eller telefon. 

Kvällsmottagning torsdagar 17.00-19.00 (inställd under resten av 2020).

Välkommen att lista dig hos oss!

Lasse Wilhelmsson, läkare och verksamhetschef
Magnus Scheele, läkare
Klara Swerup, läkare

------------------------------------------------------------

2020-12-17: Vi har inte mer info än offentliga kanaler avseende kommande vaccin mot covid-19

------------------------------------------------------------

Årets vaccination mot influensa fr.o.m. 3/11 -20 och t.o.m. 28/2 -21. 

Personer som tillhör en riskgrupp (se nedan eller via Folkhälsomyndigheten) rekommenderas vaccination. 

Under rådande omständigheter (covid-19) kan vi EJ erbjuda drop-in.

Endast tidsbokning.

Riskgrupper:

- 65 år eller äldre.

- Gravida (fr.o.m. vecka 17, om annan kronisk sjukdom rekommenderas vaccin även innan vecka 17).

- Personer med lungsjukdom, KOL eller svår astma.

- Personer med svårbehandlad diabetes.

- Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling.

- Personer med kronisk leversvikt eller njursvikt.

- Personer med mycket kraftig övervikt (BMI > 40).

- Personer som har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

- Barn som har flerfunktionshinder. 

------------------------------------------------------------

Info angående provtagning för covid-19

Från och med i juni 2020 får alla invånare i Region Stockholm möjlighet att boka test för covid-19. Både för pågående sjukdom och för antikroppar, som tecken på genomgången sjukdom. Utförs utanför vårdcentralens uppdrag

Provtagning för covid-19 bokas på olika sätt om du är sjuk eller frisk. 

Om du har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 kan du logga in direkt på 1177.se och boka tid för provtagning.

Om du är sjuk och vill provta dig för pågående covid-19 använder du appen Alltid öppet. I appen får du svara på frågor om ditt hälsotillstånd. Du får en kod som du använder för att boka tid för provtagning på 1177.se.   

Efter 2-7 dagar är ditt provsvar klart. Då får du ett meddelande från 1177. Du kan då logga in och läsa ditt provsvar på 1177.se. 

Om ditt provsvar är positivt och du har frågor kring detta kan du boka tid via telefon eller Mitt PTJ.  

Även om ditt provsvar är negativt är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Mer info om provtagningen på 1177.se eller Region Stockholms hemsida

För att undvika smittspridning undanber vi att man kommer drop-in för bokningar eller besök. Kontakta oss via Mitt PTJ eller telefon när du behöver vård!

 

Om du har ovan nämnda symptom avstå från att besöka mottagningen.

Hjälp oss att minska smittspridningen!


Kontakta oss digitalt eller via telefon.


Om du inte har symtom, men frågor om covid-19/coronavirus.

Läs info på 1177:s eller Folkhälsomyndighetens hemsida.

113 13 är infonummer för frågor.
1177 hjälper och är till för de som är sjuka.

 

Vi är en miljöcertifierad vårdcentral
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl.a. klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

Vi har i denna anda vid inredning av vårdcentralen till stor del använt oss av begagnade kontorsmöbler. I vårt lekrum har vi försökt undvika plast och har främst träleksaker. Böckerna i lekrummet och tidningarna/magasinen i väntrummet är ärvda.

Sköterskemottagning:

  • TBE-vaccination för vuxna och barn över 1 år
  • Blodtrycksmätning (inkl 24 timmars registering)
  • Såromläggning
  • Stygn- och agraffborttagning efter operation
  • Lungfunktionstest (spirometri) och inhalationsteknik
  • Smörjskola vid eksem och förskrivning av kräm/salva
  • Livsstilssamtal (kost- och motionsråd, stöd att sluta röka samt fysisk aktivitet på recept)
  • Förskrivning av inkontinens- samt diabeteshjälpmedel
  • Byte av eller hjälp med skötsel av kateter
  • Hjälp med insulindoser och tablettbehandling för patienter med diabetes typ II