Gynekologisk öppenvård, mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning

Kvinnohälsan Stadsfjärden är en gynekologmottagning i Nyköping. Hos oss möter du en varm och trevlig miljö, kontinuitet och hög tillgänglighet. Här finns specialistkunskap avseende gynekologiska besvär, inklusive infertilitet, mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning.  Vi har en gedigen kompetens och stor erfarenhet.


Vi har för närvarande svårt att ta emot nya patienter till våra läkare.


Aktuellt Covid-19


- Du får ta med dig en frisk vuxen medföljare till mottagningen. Inga barn.


Vaccination Covid-19 rekommenderas för gravida.


Vaccinationen av gravida mot covid-19 kan ske under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12, om det inte finns skäl för att göra en annan bedömning, t.ex. om den som är gravid har en särskild medicinsk riskfaktor.

Kontakt