Gynekologisk öppenvård, mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning

Kvinnohälsan Stadsfjärden är en gynekologmottagning i Nyköping. Hos oss möter du en varm och trevlig miljö, kontinuitet och hög tillgänglighet. Här finns specialistkunskap avseende gynekologiska besvär, inklusive infertilitet, mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning.  Vi har en gedigen kompetens och stor erfarenhet.


OBS! Från 1 mars 2024 kostar receptförnyelse per telefon 100 kr enligt Region Sörmland. Undantag: Preventivmedel. Äldre än 85 år eller yngre än 20 år. Frikort gäller. Faktura skickas.               


 


Info om biobankslagen: https://biobanksverige.se/biobankslagen/ny-biobankslag/

Kontakt