Att bli/vara förälder

Att vänta barn och uppleva en förlossning och att bli förälder är en av de största händelserna i livet och det kan väcka många nya tankar och känslor. På Lagabarnens BVC står barnets bästa alltid i centrum och vårt mål är att vara ett värdefullt stöd i föräldraskapet. Vi följer barnhälsovårdens basprogram för barns hälsa.

Vi följer barnets utveckling
Vi erbjuder hembesök ungefär en vecka efter förlossningen då vi väger barnet och informerar om vår verksamhet på BVC. Under de första 2 månaderna brukar man följa barnets tillväxt cirka 1 gång per vecka. Då kan man också samtala om det som känns viktigt eller om man har andra funderingar.

Vi har amningsmottagning och är utbildade i amningshjälp.
Amningen fungerar inte alltid av sig själv. Man övar tillsammans med sitt barn och ibland kan det ta ett par månader innan amningen känns bra, vi stöttar och ger information och tillsammans kan vi lösa de flesta problem.

Vi har även stödsamtal (mammasamtal) efter förlossning som kallas (EPDS) samtal
Detta samtal erbjuds vid 2 månaders ålder. Mamman får fylla i ett frågeformulär som vi sedan diskuterar runt. Det finns en ökad risk att känna sig nedstämd under första tiden efter förlossningen. Om man mår dåligt är det bra att veta att det finns stöd att få.

BVC-psykolog finns kopplad till vår mottagning
BVC psykologens besök är kostnadsfria.
Det här en del av de frågor och problem som BVC-psykologen möter:

  • Nedstämdhet/oro under spädbarnstiden
  • Vi försöker stötta er vid osäkerhet i föräldrarollen
  • Bekymmer för barnets sömn- och matvano
  • Oro för barnets utveckling/beteende
  • Problem i relationen till partner eller andra närstående

Föräldragrupp
Att träffa andra nyblivna föräldrar fyller en viktig social funktion. Alla föräldrar erbjuds att vara med i en föräldragrupp. Föräldragruppen träffas cirka 1 gång per månad under barnets första år. Vi pratar om det som är aktuellt för åldern som t.ex. smakportioner, barnsäkerhet, språkutveckling m.m.

Barnhälsovården i Sverige är kostnadsfri och frivillig. Detta gäller också vaccinationsprogrammet.
Vaccinationsprogrammet i Sverige finns att läsa mer om på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Andra bra länkar med barninformation är: