Patientinformation

Här finner du information som rör dig som patient. Allt från patientavgifter till information gällande vårdgarantin. Här finner du också information om var du vänder dig om du har synpunkter på vården.

Vårdgaranti

Staten och regionerna har kommit överens om en nationell vårdgaranti som gäller från 1 november 2005.

Vårdgarantin innebär att man ska få:

  • Kontakt med primärvård samma dag som man söker
  • Träffa primärvårdsläkare inom 5 dagar
  • Träffa specialist inom 30 dagar
  • Tid till operation/behandling inom 90 dagar (från att beslut tas)
  • På 1177 hittar du mer information om Vårdgarantin.

Patientavgifter

De flesta av våra verksamheter på Läkarhuset har avtal med regionen och följer de avgifter som fastställts av Region Stockholm.

Frikort och högkostnadsskydd gäller.

På 1177 hittar du mer information om de taxor och avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du har uppnått maxbeloppet får du ett frikort som innebär kostnadsfri vård. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos regionens mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med regionen.

På 1177 hittar du mer information om högkostnadsskydd och frikort.