Start

Välkommen till LidingöDoktorn!

Nu finns vi tillgängliga via Mitt PTJ - Tillgängligt för bokning/avbokning av läkar-/skötersketid, receptförnyelse samt meddelanden till mottagningen! (Bank-ID krävs).

Vaccinering Covid-19 V 23

Vårdcentralerna i Region Stockholm fortsätter att vaccinera patienter i Fas-3: listade patienter i ålder 18-45 år med riskfaktor. 

Från 10 maj ska patienter som fått dos 1 på sin husläkarmottagning ska själv boka in dos 2 hos en av regionens vaccinationsmottagningar. Information om detta ges vid dos 1. Patienter som redan är inbokade vid vårdcentralen för dos 2 på husläkarmottagningen berörs inte.

Patienter födda 1981 eller äldre ska boka vaccinationstid  oavsett riskfaktor eller ej, via appen "Alltid öppet" eller via telefonbokningstjänsten 08-428 429 30. Dessa patienter kommer bokas in till Regionens vaccinationsmottagningar.

Det är tillgången på vaccin som avgör hur många som kan erbjudas vaccin, tillgången av bokningsbara tider för vaccination kan därför variera och bokade tider behöva flyttas.

Region Stockholm hänvisar till 1177.se där information finns och uppdateras kontinuerligt.

OBS! Ytterligare information gällande vaccination mot Covid-19. 

Se under Aktuellt.

Uteblivet besök/sent återbud debiteras

Uteblivet besök/sent återbud till läkare eller sköterska debiteras från 1 september, 2020 enligt Region Stockholms taxa för sent återbud/uteblivet besök. Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid, annars debiteras du för besöket med 400 kr. Detta gäller även för besök som vanligtvis är avgiftsfria. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte. 

Kontakt med 1177

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal.  använd 1177 (mobilt bank-ID krävs)

Välj husläkare

Klicka här för att komma till listningsblanketterna.

När mottagningen är stängd

Få reda på vad ni ska göra när mottagningen är stängd via vår kontaktsida.