Priser

Kostnaden för Ditt tandläkarbesök beror på en rad olika faktorer. Priset varierar beroende på behandlingens omfattning och vilken ersättningsnivå man får från försäkringskassan.

Efter att undersökning gjorts får Du alltid en beräknad kostnadsuppgift.

Tandvårdsstödet

Alla som bor i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 22. För barn och ungdomar som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdstödet består av två delar dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett högkostnadsskydd.

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

Hur stort är tandvårdsbidraget?

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

  • Från 24 år till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från det år du fyller 30 till och med det år du fyller 74 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från det år du fyller 75 är bidraget 600 kronor per år.

Läs mer om tandvårdsstödet på Försäkringskassan.se