Utredning och behandling

På Linneamottagningen kan vi hjälpa dig med:

  • Infertilitetsutredning: Vid ofrivillig barnlöshet kan vi erbjuda komplett utredning med provtagning och undersökning av livmoder, äggledare och äggstockar. 
  • Vid offentligt finansierad fertilitetsbehandling följer vi region Kronobergs riktlinjer. Uppfylls inte kriterierna kan vi hjälpa dig med privatfinansierade behandlingar och provtagning, vg ta kontakt för prisuppgift. Mer information hittar du på hemsidorna för Livio Göteborg, Livio Malmö samt IVF Nordic Malmö.
  • Genomgår Du behandling utomlands kan vi hjälpa Dig med ultraljudsmonitorering, kostnad 1500 kr/tillfälle.
  • Utredning och råd kring fertilitetsbehandling av ensamstående kvinnor och samkönade par.
  • Bedömning och utredning av gynekologiska besvär som kräver specialistkompetens.
  • Ultraljud i tidig graviditet (kostnad 1500 kr om ingen medicinsk faktor föreligger)

Vi har avtal med Region Kronoberg och patientavgiften är 300 kr.
Frikort gäller.Vid bokning följer vi Region Kronobergs riktlinjer för gynekologisk specialistvård vilket kan innebära att du hänvisas till din vårdcentral för en första bedömning.

Vid behov remitteras Du vidare till Centrallasarettet för ytterligare undersökningar eller operation. 

Hälsokontroller ingår inte i avtalet med Region Kronoberg. Önskas ett sådant besök är kostnaden 1500 kr.

Vi erbjuder tyvärr inte preventivmedelsrådgivning eller enbart cellprovskontroll i screeningprogram. Vi erbjuder inte heller ultraljudskontroller efter graviditetsvecka 12 och har inte möjlighet att bedöma fostrets kön eller annan diagnostisk undersökning, ej heller 3D.