Behandlingar

Behandlingar

Allmäntandvård

Regelbundna tandläkarbesök är grunden för att upprätthålla ett friskt och strålande leende. Genom att besöka tandläkaren regelbundet kan du förebygga tandproblem och identifiera eventuella problem i ett tidigt skede. Vanligtvis rekommenderar vi att du bokar ett tandläkarbesök varje eller vartannat år, beroende på din allmäntandhälsa. Har man många lagningar, kronor och broar bör man överväga årliga besök. Genom att komma regelbundet till tandläkaren så minskar du risken för större kostnader på sikt samtidigt som du förbättrar din tandhälsa.

Allmäntandvård omfattar en mängd olika behandlingar och tjänster som syftar till att bibehålla och förbättra din tandhälsa. Vid ditt besök hos oss diskuterar vi vad som behöver göras, tar hänsyn till dina önskemål, behov och därefter skapar vi en individuell behandlingsplan och ger dig ett kostnadsförslag. Genom att involvera dig i beslutsprocessen kan vi säkerställa att du får den vård och behandling som bäst passar dina behov.

Allmäntandvård omfattar:

Undersökningar och förebyggande tandvård utgör en viktig del av allmäntandvården. I detta ingår noggrann kontroll av dina tänder och tandkött, tandrengörning och även råd om korrekt munhygien. Inom ramen av allmäntandvård ingår även behandlingar mot karies och parodontit (tandlossning). Det som också ingår i allmäntandvården är rotbehandlingar och detta utförs när en tand är infekterad.

Estetisk tandvård är en del av allmäntandvård. Detta har man för att förbättra utseendet på ditt leende och även återställa tandfunktionen.

Genom att prioritera regelbundna tandläkarbesök och följa de individuella  behandlingsplanerna kan du upprätthålla ett strålande leende och undvika allvarliga tandproblem på lång sikt.

Akuttandvård

Akuttandvård är den typ av tandvård som ges till patienter med omedelbara tandproblem som orsakar smärta, obehag eller skada. Det kan inkludera akuta tillstånd som tandvärk, tandinfektioner, avbrutna tänder, blödande tandkött eller förlorade fyllningar. Syftet med akuttandvård är att snabbt diagnostisera och lindra patientens symtom samt att behandla eller temporärt åtgärda det akuta tandproblemet.

När du bör söka akuttandvård beror på svårighetsgraden av dina symtom. Här är några exempel på situationer där du bör söka akuttandvård:

  1. Kraftig tandvärk: Om du upplever intensiv eller oavbruten tandvärk som inte försvinner efter att ha tagit smärtstillande medel, bör du söka akuttandvård.
  2. Tandinfektion: Om du har svullnad i ansiktet, feber eller en abscess (varfylld böld) på tandköttet, bör du snabbt söka tandvård för att behandla infektionen och förhindra spridning.
  3. Skadade tänder: Om du har brutit av en tand, skadat tandköttet eller förlorat en fyllning, kan akuttandvård behövas för att reparera eller temporärt åtgärda skadan och minska risken för komplikationer.
  4. Blödande tandkött: Om du har kraftig blödning från tandköttet, särskilt om det inte stoppar efter att ha tryckt på det med en ren gasbinda eller trasa, bör du söka akuttandvård.

Kontakta oss vid akuta besvär så försöker vi hjälpa dig så snabbt vi kan.
 

Tandvårdsrädsla

Många människor upplever någon form av obehag inför deras tandläkarbesök. Rädslan varierar mycket från fall till fall, det är bra och veta att man är inte ensam. Vi finns här för att hjälpa dig.

Vi förstår din rädsla och vi är här för att hjälpa dig övervinna det. Vi har omfattande erfarenhet av att behandla och stödja patienter som lider av tandvårsrädsla. När du bokar ditt besök hos oss, vänligen informera oss om din rädsla så att vi kan anpassa oss efter dina behov. Vi kommer att avsätta extra tid för att kunna ge dig den omsorg och uppmärksamhet du förtjänar.

Det första besöket kommer att vara i en lugn och trygg miljö. Vi anpassar besöket efter dig, det kan bli aktuellt med ett inledande samtal där vi inte genomför någon klinisk undersökning alls. Vi vill lära känna dig och förstå din rädsla för att kunna utforma en behandlingsplan som du känner dig bekväm och trygg med. Hos oss strävar vi alltid efter att skapa en lugn och trygg miljö, och vår högsta prioritet är att ge vår patient en smärtfri upplevelse. Som patient kommer du alltid att möta samma personal.

Kontakta oss idag för mer information om hur vi på Lyckans berg tandvård kan hjälpa dig.

Bettskena och rörelseträning

Stress är en vanlig faktor som kan påverka både vår fysiska och psykiska hälsa på olika sätt. Ett av de sätt som stress kan manifestera sig på, är genom tandpressning, även känt som bruxism. Tandpressning innebär att man omedvetet biter ihop tänderna eller gnisslar dem mot varandra, oftast under sömnen men även dagtid.

Tandpressning kan ha negativa effekter på tandhälsan och kan leda till olika problem. Det kan orsaka tand- och käksmärta, muskeltrötthet och ömhet, samt huvudvärk och käkledsbesvär. Vid långvarig och obehandlad tandpressning kan det leda till att tänderna slits ner, spricker eller skadas på annat sätt. Det kan också orsaka sömnstörningar och påverka den allmänna livskvaliteten.

Många gånger börjar man behandla patienten med rörelseträning och försöka bryta mönster, dvs där man omedveten sitter och pressar tänder dagtid. Om detta inte hjälper rekommenderas man en bettskena. Bettskenan fungerar som en skyddande barriär mellan över- och underkäken som i sin  tur minskar trycket på tänderna och förhoppningsvis slitaget. Bettskenan är oftast gjord av transparent plast och placeras vanligtvis i överkäke, beroende på individens önskan.

För patienter med temporomandibulära ledstörningar kan bettskenan bidra till att lindra smärta och obehag i käken och lederna. Genom att stabilisera käkarna och avlasta musklerna kan bettskenan hjälpa till att minska spänningar och avvikelser i bettställningen. I vissa fall kan bettskenan även bidra till att förhindra tandpressning och gnissling under natten.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård, även känd som kosmetisk tandvård, syftar till att förbättra tändernas utseende, återställa dess funktion vilket i sin tur ger ett vackert leende och kan öka ens självförtroende. Estetisk tandvård kan uppnås genom olika metoder dvs tandblekning, tandfasader, tandreglering, tandimplantat, fyllningar och broar beroende på patientens önskan.

Tandblekning:

En populär behandling inom estetisk tandvård är tandblekning, som hjälper till att bleka tänderna och tar bort missfärgningar från tänder som man har fått pga tobak, drycker och mat. Man börjar med att ta fram en individuellt anpassad blekskena där patienten får applicera ett blekningsgel. Blekningsgelen kommer att få bort missfärgningar och återställer tändernas naturliga färg. Man ska inte bleka sina tänder för ofta, vänta helst 2 år mellan varje behandlingsgång.

Tandfasader eller kronor:

Tandfasader är tunna skalförsedda skivor som placeras på framsidan av tänderna. Kronor täcker mer eller mindre hela tanden. De används för att täcka ojämnheter, sprickor eller missfärgningar. De tillverkars oftast i porslin men kan även tillverkas i kompositmaterial. Tandfasader eller kronor ger tänderna ett mer enhetligt och estetiskt tilltalande utseende.

Tandimplantat:

Tandimplantat är en utmärkt lösning för personer som saknar en eller flera tänder. Implantant är en fastsittande konstruktion i munnen till skillnad från proteser och broar. Tandimplantat innebär att man skruvar in en titanskruv i käkbenet som man senare förser med en krona (skruvas ofta fast). Tandimplantat ger en permanent lösning som både ser naturlig ut och fungerar som en vanlig tand.

Tandreglering:

Genom att korrigera ojämna tänder eller felställda bett kan man förbättra både utseendet och funktionen hos tänderna. Tandreglering kan göras traditionellt eller genom invisalign. Invisalign är en mer diskret tandreglering med genomskinliga avtagbara skenor som används för att gradvis flytta tänderna till önskad position.

Tandfyllningar och tandbroar:

För att reparera skadade eller förlorade tänder kan tandläkaren använda tandfyllningar eller tandbroar. Dessa behandlingar hjälper till att återställa tändernas form och funktion samtidigt som de bidrar till ett mer estetiskt tilltalande leende.

Tandreglering med invisalign

Vad är Invisalign?

Invisalign är en innovativ tandkorrigeringsteknik som använder genomskinliga plastskenor för att justera tänderna. Det är ett populärt alternativ till traditionell tandreglering eftersom den är mer diskret. Beroende på förutsättningar kan man behöva använda den traditionella tandregleringen.

Hur fungerar Invisalign?

Invisalignbehandlingen sker i flera olika steg. Tandläkaren börjar med att undersöka patienten och fotografera de tänder som är aktuella för reglering. Man tar även avtryck eller scannar tänderna för att kunna skapa sig 3D-bild av patientens tänder med hjälp av avancerad digital teknik. Denna bild används sedan för att designa en behandlingsplan för patienten. Patienten kan i detta skede se vilket behandlingsresultat den kan förvänta sig efter behandlingens slut. Därmed bestämma sig om den vill påbörja behandling eller ej.

När patienten bestämmer sig för att påbörja behandling tillverkas en serie individuellt anpassade, genomskinliga skenor. Varje skena kommer man att använda i ca två veckor, efter två veckor byts skenorna ut. Dessa skenor applicerar över tänder och med lätt tryck flyttar den tänderna gradvis mot den önskade positionen. Skenorna ska användas hela tiden och tas endast bort när man äter eller sportar.

När behandlingen är klar och man har uppnåt önskat resultat börjar retentionsfasen dvs bibehålla resultatet hela livet. För att kunna bibehålla resultat kan det krävas retainer (tråd bakom tänderna) och även Essixskena (till och börja med dag och natt och därefter nattetid). Slutar man med dessa åtgärder så finns det risk att tänderna går tillbaka till sitt ursprungliga läge.

Tandblekning

Tändernas naturliga färg förändras med åren. Det är helt normalt att uppleva variation i färgnyanserna. Tänderna tenderar att mörkna över tiden pga externa faktorer som tobak, mat och drycker med starka färgämnen.

För att förbereda dig inför en tandblekning eller andra estetiska behandlingar kommer du att behöva gå igenom en undersökning hos en tandläkare. Tandläkaren kommer att bedömma om blekning är möjligt för att behandla befintliga missfärgningar eller någon annan behandling är mer lämplig. Ibland kan man få bort yttliga missfärgningar genom polering och saltblästering. Då krävs inte blekning.

Innan tandblekningen genomförs kommer man eventuellt behandla kariesangrepp som behöver åtgärdas och även avlägsna tandsten. Att upprätthålla god tandhygien är också viktigt för att uppnå optimala resultat.

Det man bör veta är att fyllningar och kronor/broar bleks inte. Efter blekning kan man eventuellt behöva byta ut dessa om det så önskas.