Miljöcertifikat

iso-14001-liggande-negativ-sv.png


Miljöcertifikat enligt ISO 14001:2015

Delar av Praktikertjänsts affärsområde Hälso- och sjukvård är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det innebär ett strukturerat miljöarbete med mål och uppföljning. Belastningen på miljön minskas genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning. Regelbundna miljörevisioner är en del i arbetet med ständiga förbättringar.

Övergripande miljömål

  • Miljö ska vara en integrerad del i Praktikertjänsts ordinarie verksamhet och i linje med nationella och regionala miljömål.
  • Varje verksamhet ska göra riskbedömningar, formulera mål för miljöarbetet samt följa upp och utvärdera resultatet.
  • Inom Praktikertjänst ska alla medarbetare ta ett personligt ansvar och delta aktivt i verksamhetens miljöarbete.
  • Miljöarbetet baseras på samverkan mellan chef och medarbetare så att alla i verksamheten utifrån sin kompetens kan förebygga risker för miljöskador och andra brister.
  • Medarbetarna ska ha tillräcklig miljökompetens för att kunna påverka utvecklingen och ta rätt beslut.