Behandlingar

Kompositfyllning

En kompositfyllning fungerar bäst vid lagning av små hål. En fördel är att materialet ser naturtroget ut och att komposit, till skillnad från amalgam, bondas fast till tanden.

Krona

När tanden nästan är förlorad kan en krona ofta återställa funktionen och utseendet. En tandkrona görs individanpassad och framställs av en tandtekniker. Ibland är tanden så skadad och kort att den inte kan bära en krona. Då kan tanden förlängas med ett stift, eller pelare som det också kallas. Stiftet sätts fast inne i roten och tanden måste då vara rotfylld. På stiftet kan en krona sedan fästas.

Inlägg

Ett större hål som går ner mellan tänderna lagas vanligtvis effektivt med ett inlägg. Enkelt förklarat är det en fyllning som skapats av en tandtekniker. Vanligast är inlägg tillverkade i keramiskt material. En stor fördel med inlägg är att formen och hållfastheten oftast blir bättre jämfört med en vanlig fyllning. Dock krävs fler arbetsmoment, jämfört med en fyllning.

Implantat

Vid förlust av en eller flera tänder kan man ersätta dessa med implantat (titanskruvar) som opereras in i käkbenet. Du slipper glappande proteser och behöver inte slipa ner intilliggande friska tänder för att ersätta luckan med en bro. Tandimplantat blir som egna nya tänder som sitter fast. Vi har ett nära samarbete med Implantolog Erik Lennartsson som utför våra implantatoperationer. Läs mer om implantat i länken nedan.

Länk Erik Lennartsson

Barntandvård

För tillfället har vi begränsade möjligheter att ta emot nya barnpatienter.

För barn som listas hos oss gäller följande:

  • För att ditt barn ska kunna listas hos oss gäller att du/ni redan är regelbundna patienter hos oss.
  • Enligt tandvårdslagen har barn kostnadsfri regelbunden tandvård t.om den sista december det år de fyller 23 år.
  • Vi kallar alla barn för undersökning vid 3,5,7,9,11,13,15,17, 19, 21 och 23 års ålder. Utöver dessa undersökningstillfällen kan det finnas individuella behov av tätare intervaller som t ex kontroll av bettutveckling, munhygien, tandskador och vid problem med karies.
  • Föreligger behov av eventuell tandreglering skickar vi konsultationsremiss till tandregleringsspecialist som gör en bedömning utefter landstingets riktlinjer.
  • Det är mycket viktigt att du/ni som förälder ser till att ditt barn kommer till avtalade tider och vid förhinder ringer återbud i god tid. Uteblivande debiteras med 400 kronor.
  • Upprepade uteblivande eller att du/ni som förälder slutar att gå regelbundet leder till att barnet avlistas hos oss.

Tandlossning

Tandköttsinflammation (gingivit) orsakas av bakterier i plack och tandsten. Dessa ger rött, svullet och lättblödande tandkött. Behandlas gingiviten i tid så kan man uppnå en fullständig utläkning, men tillåter man processen att fortskrida så uppstår så småningom tandlossning (parodontit), vilket innebär att bakterierna har orsakat nedbrytning av tandens stödjevävnad. Rökare löper 3-5 gånger högre risk att drabbas av parodontit p.g.a. ett försämrat immunförsvar än icke-rökare. Forskningen har också kunnat visa att de som inte uppnår någon förbättring trots behandling oftast är rökare.

Gingivit och parodontit kan förebyggas och åtgärdas god munhygien och regelbundna besök hos vår tandhygienist som tar bort tandsten, putsar och polerar samt informerar och instruerar dig i hur du bör sköta dina tänder. Det är alltid bättre att förebygga en sjukdom än att behandla den och ju tidigare behandlingen sätts in desto större utsikter att nå ett gott resultat.

Bettskenor

Tandgnissling och tandpressning sker oftast under sömnen. Om man vaknar med symtom på morgonen såsom spänningshuvudvärk, trötta och spända käkar eller ömhet i en eller flera tänder så beror det på att man gnisslat eller pressat tänderna på natten. Detta kan behandlas med bettskena som är individueltt anpassad och som man sover med på nätterna

Blekning

Vi arbetar med blekning för hemmabruk. Behanlingen går till på förljande sätt:

  • Vi undersöker dina tänder och tar avtryck. Du får en återbesökstid.
  • Vi tar ursprungsfärg och provar ut individuella plastskenor. Du blir instruerad i hur du ska använda blekningsgelen i skenorna.
  • Behandlingen sker på natten medan du sover i ca 4-8 nätter. 

Fördelen med hemmablekning är att du kan lätt återanvända blekskenorna när du vill bleka tänderna igen. Metoden är även den mest skonsamma mot tänderna och ger det bästa varaktiga resultatet.

 

Läs mer om olika behandlingar