Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

Vår klinik är kopplade till försäkringskassans system för allmänt tandvårdsstöd. Vi sköter kommunikationen som sker automatisk och digitalt. Tandvårdsstödet består av tre delar:

  1. Allmänna tandvårdsbidrag
  2. Särskillt tandvårdsbidrag
  3. Högkostnadskydd

Läs mer om tandvårdsstödet hos Försäkringskassan.

Allmänna tandvårdsbidrag

23-29 år

Tack vare det statliga tandvårdsstödet får du som är mellan 23 och 29 år ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget är 600 kr per år (1200 kr under två år). Du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 29.

30-64 år
Är du 30-64 år blir bidraget 300kr per år (600 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 74.

Äldre än 65 år
Är du 65 eller äldre blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Högkostnadsskydd

Högkostnadskyddet är tänkt att skydda patienter mot höga kostnader. Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50% ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85% ersättning.

Kosmetisk tandvård

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar dvs så att du kan du äta, tala och tugga, samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.