Kvalitet är alltid i fokus

Det som knyter samman samtliga tandvårdsverksamheter inom Praktikertjänst är att vi håller högsta odontologiska kvalitet. Vi strävar också alltid efter att ge våra patienter bästa möjliga bemötande, därför är vi extra stolta att under åtta år i rad haft branschens nöjdaste patienter enligt Svenskt kvalitetsindex.