Glaukom (grön starr)

Glaukom innebär att synnerven i ögat blir påverkad, vilket i sin tur gör att synfältet blir förändrat. Synfältsbortfall kan uppkomma i olika delar av synfältet och kan i början vara svåra att upptäcka själv.

För att man ska kunna ställa diagnosen glaucom, grön starr krävs att man gör flera olika undersökningar på en ögonklinik:

  • Ögontrycket ska mätas och det är oftast förhöjt vid glaucom.
  • Synnerven ska granskas av ögonläkare
  • Synfältsundersökning utförs

Om diagnosen glaucom fastställs innebär det att man fått en kronisk ögonsjukdom och det föranleder daglig droppbehandling.

Det finns ett flertal olika trycksänkande ögondroppar och ibland måste man prova sig fram till den mest verkningsfulla ögondroppen för just Dig.

I vissa fall kan en trycksänkande laserbehandling, som syftar till att öka avflödet av kammarvatten bli nödvändig.

Om inte ögondroppar och/eller laserbehandling skulle räcka för att sänka trycket kan man operera.

Droppteknik

Det finns olika sätt att droppa sina ögon.

  • En del patienter föredrar att droppa framför spegeln, dra ned nedre ögonlocket och droppa innanför nedre ögonlocket.
  • Andra lägger sig ner och stödjer droppflaskan mot näsan så att pipen riktas in mot det öga som skall droppas.
  • På apoteket finns det speciella droppstöd som man kan få när man köper sina ögondroppar.