Katarakt (grå starr)

Att ha grå starr innebär att ögats lins är grumlig. Besvären är oftast i form av suddig syn, man kan likna det som ett fönster som blir allt smutsigare efterhand och ogenomskinligt. Man kan också få bländningsbesvär.

En operation är det enda sättet att behandla en synstörande grå starr. Ögonläkare råder dig till operation, då den grå starren hindrar dig i ditt dagliga liv t e x vid bilkörning, läsning och att känna igen personer i din omgivning.

Grå starroperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige idag och det utförs över 100.000 operationer per år.

Operationen är oftast i stort sett smärtfri och bedövningen sker med droppar och en sköljning med bedövning inne i ögat.

Inget öga är det andra likt och det kan finnas andra ögonsjukdomar t e x åldersförändringar i gula fläcken som kan göra att synen ej blir 100 % efter operation. Är ögat i övrigt friskt finns det goda förutsättningar att du får en god syn på långt och nära håll efter operationen med lämpliga glasögon.