Maculadegeneration (problem med gula fläcken)

Makuladegeneration är en ögonsjukdom där gula fläcken är påverkad. Makula (gula fläcken) är det område i ögat där vi har bäst synförmågan, som gör att vi kan uppfatta detaljer; till exempel ett ansikte eller en text.

En förändring i gula fläcken innebär alltså att detaljseendet försämras och det märker man oftast på att det blir svårt att läsa.

Det finns olika sorters maculadegeneration och de vanligaste kan delas in i torr och våt form:

  • Den torra formen uppkommer ofta successivt under många år . Denna form är i nuläget ej möjlig att behandla. Torr maculadegeneration utgör i dagsläget cirka 85% av alla fall.
  • Den våta formen uppkommer oftast mer plötsligt. Patienterna ser ej raka linjer med det drabbade ögat utan till exempel en flaggstång kan ha en onaturlig böj. Dörrkarmar kan ses som sneda och texten vid läsning kan gå i vågor. Den våta formen behandlas med upprepade läkemedelsinjektioner i glaskroppen som om behandlingen påbörjas i tid ofta har möjlighet att bevara synen.