Tårvägsproblem

Orsaken till att tårarna rinner kan vara många här nedan tar vi upp de vanligaste:

Tårarnas sammansättning

Tårvätskan kan ändra sammansättning och bli tunnare och stannar då inte kvar på ögats yta tillräckligt länge. Följden blir att det produceras mer tårar för att kompensera. Dessa rinner lätt ut på kinden. Ögonen kan vara fuktiga och samtidigt kännas torra och grusiga. Det går tyvärr inte att åtgärda, ibland kan tårersättning ge ögat en bättre fungerande tårhinna och det kan minska tårflödet.

Stopp i tårkanalerna

Detta kan ibland avhjälpas genom att tårkanalerna spolas. Lyckas man inte få passage ner i näsan för tårarna kan i vissa fall en plastlang läggas i tårkanalen för att vidga den. Slangen får ligga kvar i sex månader. Ingreppet görs polikliniskt på någon ögonklinik.

Nedre ögonlocket vänder sig utåt

Om nedre ögonlocket vänder sig utåt kan tårarna inte rinna ner i tårkanalen och vidare ner i näsan. Följden blir att tårarna rinner ner på kinden. En operation för att ändra ögonlockets läge blir oftast nödvändig.

Nedre ögonlocket vänder sig inåt

Om ögonlocket vänder sig inåt ligger ögonfransarna an mot ögat och det ger skav och ökat tårflöde. En hudvänlig häfta som sätts precis vid ögonfransarnas kant och som sedan dras ner mot kinden och fästs kan tillfälligt hjälpa. En operation för att rätta till ögonlocket blir oftast nödvändig.

Viktigt!

Om ditt öga rinner och Du måste torka det, gnugga aldrig utan torka istället försiktigt utifrån och in mot ögonvrån och näsan.