Torra ögon

Många människor i det moderna samhället besväras av torra ögon. Det kan bero på att mängden och kvaliteten tårvätskan är försämrad p.g.a. ålder, sjukdom eller läkemedelsbiverkning. Det kan också bero på att man vistas i torr miljö och arbetar mycket framför bildskärm.

Torra ögon yttrar sig ofta som rinnande ögon!

Det låter som en orimlighet, men har sin förklaring i att det finns såväl smörjande tårvätska som sköljande tårvätska i ögat. Vid torra ögon är smörjfunktionen nedsatt, vilket ger en irritation, en skräpkänsla, i ögat och tårkörteln får en signal att producera sköljvätska för att skölja bort vad som uppfattas av ögat som skräp. I stället sköljs den bristfälliga smörjvätskan bort och den onda cirkeln är sluten.

Andra symptom på torra ögon är trådigt slem, lite hopklistrade ögonlock på morgonen, irritation och ljuskänslighet, klåda och sveda, trötthetskänsla mm Hjälp, i form av fuktighetsbevarande droppar, finns att få på apotek eller hos optiker. Endast om besvären är ihärdiga och dropparna inte hjälper, kan det finnas anledning att söka ögonläkare.

Relaterade länkar: