NOK 2018 (Nordic Congress of Ophthalmology 2018)

Mottagningen är stängd 21 (eftermiddag) - 24 augusti. Under de dagarna hänvisas våra patienter med akuta besvär till Ögonläkargruppen Odenplan/City.