Våra mottagningar

Hos oss på Ögonkliniken Vision har vi tre olika huvudmottagningar: Ögonläkarmottagning, Ortoptistmottagning och Ögonbottenfotografering. Utöver dessa erbjuder vi även tre speciallistmottagningar: Gråstarr (katarakt), Grönstarr (Glaukom) och Gula fläcken (Makuladegeneration eller AMD). Här nedan kan du läsa mer om dem under respektive rubrik.

Huvudmottagningar (Text bred)

Huvudmottagningar

Ögonläkarmottagning, ortoptistmottagning och ögonbottenfotografering

Bild 2

Ögonläkarmottagning

Ögonläkarmottagning

Vår verksamhet består av en öppenvårdsmottagning där vi tar hand om de vanligaste ögonsjukdomar som till exempel glaukom (grönstarr), katarakt (gråstarr) eller makuladegeneration (gula fläcken).

Vi har en stor diagnostisk verksamhet med hjälp av den mest moderna teknologin, datoriserad synfältsundersökning eller OCT (Optical Coherence Tomography). Vi behandlar och följer upp våra patienter samtidigt som vi har ett bra samarbete med andra ögonkliniker och sjukhus vid behov av vidareremitering.Vår personal har många års erfarenhet.

De flesta av våra patienter kommer via remiss från vårdcentraler, sjukhus eller optiker. Man kan också kontakta oss själv för att beställa en tid då inga remisskrav finns.

Inkommande remisser bedöms dagligen och mer brådskande eller akuta fall prioriteras och kallas tidigare efter behov.

Ortoptistmottagning

Ortoptistmottagning

På barnögonvård- och skelningsmottagningen tar vi emot barn med synstörningar och skelning. Vuxna med skelningsproblem, dubbelseende och andra samsynsproblem är också välkomna.

Vi har ögonläkare och ortoptist (ögonsjuksköterska med speciell utbildning på skelning och samsynsproblematik) som utför medicinska undersökningar, bedömningar och behandlingar.

De flesta av våra patienter kommer via remisser från vårdcentraler, barnavårdcentraler, stora sjukhus samt skolor.

Närbild på öga

Bild 4

Ögonbottenfotografering

Ögonbottenfotografering

På vår diabetesmottagning genomför vi ögonbottenfotografering hos patienter med diabetes.

Diabetes påverkar blodkärlen i kroppen, bland annat de små kärlen i näthinnan. Eftersom förändringar i de flesta fall sker smygande ger de inga symptom till en början.

Genom regelbundna kontroller kan  man upptäcka eventuella förändringar och sätta in en lämplig behandling som bromsar förloppet.

 

Specialistmottagningar (text bred)(2)

Specialistmottagningar

Gråstarr, grönstarr och gula fläcken

Specialistmottagningar

Gråstarr (katarakt)


Gråstarr är en grumling av ögats lins. Några av de vanligaste symtomen vid gråstarr är synförsämring, påverkan av färgseendet, bländningsbesvär eller dubbelseende på ena ögat. Ungefär hälften av befolkningen över 65 års ålder har någon form av gråstarr.

Behandling är en operation då den grumliga linsen byts ut. Operationen tar mellan tio till tjugo minuter, ibland kan det dock ta längre tid. Efter att läkaren gör ett litet snitt i hornhinnan tar man sönder den grumliga linsen med hjälp av ultraljud och ersätter den med en konstgjord lins. Operationen gör man oftast med lokal bedövning men det kan även göras med narkos om det behövs.

En gråstarroperation är indicerad när katarakten försämrar synen till en nivå som påverkar patientens dagliga aktiviteter på ett menligt sätt.

Följande omständigheter utgör en kontraindikation mot en operation:

  • när glasögon ger tillfredsställande syn utan andra synbesvär
  • när patientens dagliga liv inte påverkas alls av katarak
  • när patientens medicinska hälsa göroperationen riskfylld

 

Grönstarr (Glaukom)


Grönstarr eller Glaukom är ett tillstånd som påverkar synnerven och långsamt försämrar synfältet. Sjukdomen kan komma plötsligt men oftast smygande. Grönstarr är en allvarlig ögonsjukdom som kräver snabb vård för att kunna bromsa upp förloppet.

Prevalensen är cirka 2% vid 70 års ålder, avsevärt högre hos äldre och den är sällsynt hos personer som är under 50 år. Det finns en del kända riskfaktorer för utveckling av sjukdomen. Högt ögontryck är en riskfaktor för utveckling av grönstarr men det finns andra som ålder eller ärftlighet.

Behandlingen strävar efter att sänka ögontrycket i ögat, i första hand med hjälp av ögondroppar men det finns andra sorters behandling som laser eller kirurgiska ingrepp. Det är ögonspecialisten som bedömer vilken behandling som är mest adekvat i varje enskilt fall.

Sjukdomen följs upp med tryckmätning, synfältsundersökning och bedömning av synnerven.

 

Gula fläcken (Makuladegeneration eller AMD)


Näthinnan är en mycket tunn hinna som klär ut ögats insida som en tapet. Gula fläcken  är det mest centrala delen av näthinnan, den är ett extra känslig och det är där bilden blir som skarpast. Förändringar som sker vid gula fläcken kan påverka synskärpan och vara allvarliga.

Åldersförändringar i gula fläcken påverkar långsamt det centrala seendet men inga åldersförändringar leder till blindhet. Sjukdomen kan komma smygande eller plötsligt och patienten klagar ofta av det kan bli svårt att läsa, skriva eller att se skarpt på nära håll.
Sjukdom drabbar nära 20 procent av alla mellan 65 och 75 års ålder, över 75 års ålder är risken cirka 30 procent. Det är sällsynt att åldersförändringar i gula fläcken startar redan i medelåldern. Det finns två olika sorters former av åldersförändringar i gula fläcken, en torr och en våt.

Den torra formen är den vanligaste och utgör cirka 80% av fallen. Synförsämring sker långsamt. Man kan uppleva små fläckar i synfältet eller att bokstäverna faller bort vid läsning, man känner inte igen folks ansikten eller så ser allt suddigt ut. Trots mycket forskning finns idag ingen effektiv behandling mot den torra formen.

Den våta formen är inte alls lika vanlig men i detta fall kan förändringar ske snabbt. De vanligaste symptomen är att raka linjer blir krokiga eller ansikten ser förvrängda ut, så småningom blir synen mitt i synfältet som en mörk fläck. Vid denna form läcker nybildade kärl blod och vätska.

Här kan en behandling med injektioner av läkemedel i ögat "torka upp" läckaget och kan i många fall bromsa upp förloppet och även förbättra synskärpan.
Ögonspecialister använder sig av olika metoder för att diagnostisera och följa upp åldersförändringar på gula fläcken som till exempel, undersökning av synskärpan och synfältet, biomikroskopi eller OCT (Optical Coherence Tomography).