Ögonläkarmottagning

Vår verksamhet består av en öppenvårdsmottagning där vi tar hand om de vanligaste ögonsjukdomar som till exempel glaukom (grönstarr), katarakt (gråstarr) eller makuladegeneration (gula fläcken).

Vi har en stor diagnostisk verksamhet med hjälp av den mest moderna teknologin, datoriserad synfältsundersökning eller OCT (Optical Coherence Tomography). Vi behandlar och följer upp våra patienter samtidigt som vi har ett bra samarbete med andra ögonkliniker och sjukhus vid behov av vidareremitering.Vår personal har många års erfarenhet.

De flesta av våra patienter kommer via remiss från vårdcentraler, sjukhus eller optiker. Man kan också kontakta oss själv för att beställa en tid då inga remisskrav finns.

Inkommande remisser bedöms dagligen och mer brådskande eller akuta fall prioriteras och kallas tidigare efter behov.