Grönstarr (Glaukom)

Grönstarr eller Glaukom är ett tillstånd som påverkar synnerven och långsamt försämrar synfältet. Sjukdomen kan komma plötsligt men oftast smygande. Grönstarr är en allvarlig ögonsjukdom som kräver snabb vård för att kunna bromsa upp förloppet.

Prevalensen är cirka 2% vid 70 års ålder, avsevärt högre hos äldre och den är sällsynt hos personer som är under 50 år.
Det finns en del kända riskfaktorer för utveckling av sjukdomen. Högt ögontryck är en riskfaktor för utveckling av grönstarr men det finns andra som ålder eller ärftlighet.

Behandlingen strävar efter att sänka ögontrycket i ögat, i första hand med hjälp av ögondroppar men det finns andra sorters behandling som laser eller kirurgiska ingrepp. Det är ögonspecialisten som bedömer vilken behandling som är mest adekvat i varje enskilt fall.

Sjukdomen följs upp med tryckmätning, synfältsundersökning och bedömning av synnerven.