Ortoptistmottagning

På barnögonvård- och skelningsmottagningen tar vi emot barn med synstörningar och skelning. Vuxna med skelningsproblem, dubbelseende och andra samsynsproblem är också välkomna.

Vi har ögonläkare och ortoptist (ögonsjuksköterska med speciell utbildning på skelning och samsynsproblematik) som utför medicinska undersökningar, bedömningar och behandlingar.

De flesta av våra patienter kommer via remisser från vårdcentraler, barnavårdcentraler, stora sjukhus samt skolor.