behandlingsstol

Behandlingar

Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar:

Behandlingar

Fullständig vuxentandvård

Vi arbetar enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och erbjuder all typ av tandvård från enkla profylaxbehandlingar till avancerade implantatbehandlingar.

Barntandvård

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård upp till 23 år. Denna valfrihet styrs av Lagen om valfrihet (LOV). Detta innebär att du som förälder själv väljer vem du önskar som tandläkare till ditt eller dina barn

Tandhygienist

Vi har tre mycket kompetenta tandhygienister som gärna hjälper dig med behandlingar mot parodontit samt sjukdomsförebyggande behandlingar

Implantat

Vi arbetar med det mycket välrenommerade implantatsystemet Straumann för att ersätta förlorade tänder. Tack vara nära samarbete med specialister så kan vi erbjuda korta väntetider

Straumann® – information för patienter

ClearCorrect

Scanner

Vi kan nu erbjuda scanning av tänderna i samband med implantat- och kronbehandlingar, bettskenor samt tandreglering. Tack vare modern teknik slipper du kletiga avtryckmatieral.

Tandblekning

Vi kan erbjuda blekning av dina tänder med Opalescence för en säker blekning som ger resultat. Inför en blekning får du träffa en tandläkare för en bedömning och därefter kommer vi tillsammans överens om vilken metod som är bäst för dig.