Vårt utbud

Boka en tid hos vår arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller sjukgymnast/fysioterapeut. På vår hjälpmedelsmottagning kan du få hjälp med utprovning av enklare hjälpmedel. Vi erbjuder även stötvågsbehandling som har god effekt vid exempelvis långdragna senbesvär.

Rehabilitering anpassad efter dina behov

Vi är ca 30 vårdgivare som är vana att träffa ung som gammal med varierande behov av insatser. Vi anpassar din rehabilitering utifrån dina behov.

Hos oss kan du få hjälp med att förändra din kost eller att komma igång med rehabilitering och träning efter skada eller sjukdom. Vid behov av rehabilitering i hemmet eller utprovning av hjälpmedel erbjuder våra hemteam liksom neuroteam insatser hemma hos dig. Behöver du träning i din närmiljö för att exempelvis våga åka kommunalt så hjälper vi dig med det. Det finns även möjlighet för utprovning av hjälpmedel på enheten.

Vårt utbud utfällbar lista

Arbetsterapeut

Våra arbetsterapeuter hjälper dig att träna rätt så att du kan klara ditt boende, ha en aktiv fritid och fungera i skolan eller i arbetet. Målet är att träningen ska ge dig möjlighet att leva det liv du önskar och behöver ha för att motsvara dina egna och omgivningens krav. Vi har särskilt utbildade handterapeuter. Arbetsterapeuten kan även hjälpa till med anpassningar i hemmet och provar ut hjälpmedel.

Dietist

Har du frågor om ditt näringsintag? Behöver du inspiration för att gå ned i vikt? Väger du för lite? Lider du av IBS, diabetes eller höga blodfetter? Våra dietister kan ge svar på dina frågor om kost och hjälper dig med dina kostrelaterade besvär så att du kan leva ett friskare liv.

Kosten - en central roll i rehabiliteringen

Kosten har en central roll i rehabiliteringen och kan hjälpa till att förebygga sjukdomar och påskynda tillfrisknandet. Oavsett om du är frisk eller sjuk har maten du äter en avgörande betydelse för din hälsa. Rätt kost kan minska behovet av mediciner, göra din rehabilitering effektivare och framför allt ge dig högre livskvalitet.

Våra dietister har stor kunskap och finns här för att ge dig de kostråd som kan hjälpa dig att bli frisk eller förebygga sjukdomar. Dietisterna erbjuder råd och stöd när det gäller kostfrågor till både barn och vuxna.

Våra dietister erbjuder:

 • Individuell kostrådgivning
 • Behandlingsprogram vid IBS
 • Behandlingsprogram vid övervikt
 • Behandlingsprogram för beteendeförändring i samband med övervikt
 • Hembesök 

Exempel på kostrelaterade besvär:

 • Undervikt/ malnutrition/ bristsjukdomar
 • Allergier mot födoämnen
 • Diabetes/ hyperglykemi
 • Hyperkolesterolemi
 • Hypertoni
 • Åkommor i hela gastrointestinala kanalen från munhåla till ändtarm som påverkar ätande, matsmältning, tarmtömning, gasbildning, smärta mm.
 • Proteinfördelning vid Parkinsons
 • Ätsvårigheter och ökat energibehov vid lungsjukdom som ex KOL
 • Ätproblematik i samband med cancer/ cancerbehandling
 • Ätproblematik i samband med stroke 
 • Sondmatning
 • Ätovilja hos barn (och vuxna)

Fysioterapeut

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster hjälper dig att lindra smärta och behandla besvär och ge träningsråd. Vi har en bred och fördjupad kompetens inom många behandlingsområden. Du är välkommen att kontakta oss oavsett ålder.

Grupper och behandlingsprogram

Hos oss erbjuds flera olika former av rehabilitering/träning och stöd i grupp. I flera av grupperna har du möjlighet att få individuellt anpassad träning.

Våra grupper och program

I flera av våra grupper och behandlingsprogram ger vi individuellt anpassad träning och information.

Vi erbjuder:

 • artrosskola
 • balansträning
 • KOL skola
 • kom-igång-grupp
 • medi yoga
 • sviktgrupp
 • tai chi
 • överviktsgrupper för barn/ungdomar
 • överviktsgrupper för vuxna

Ta del av vårt smärtprogram

Smärtprogrammet är ett 6-veckorsprogram för patienter med långvarig smärta. Den innehåller flera moment: smärtföreläsning, ACT (Acceptance and commitment therapy), mindfulness och stationsträning. Syftet är du som patient ska få hjälp med hanteringsstrategier för smärtan, få lära dig mer om vad smärta är och hur den påverkar kroppen. Vid behov kan tolk vara med under programmet. Kontakta oss för mer information.

Hemteam

Ibland kan det vara lättare att uppnå uppsatta rehabiliteringsmål om man arbetar med insatser i hemmet istället för på mottagning. I sådana fall kommer vi hem till dig och tillsammans med våra olika yrkesgrupper kan vi nå bästa resultat. Vårt hemteam har en specialiserad kompetens och erfarenhet för just detta.

Hjälpmedel

Hjälpmedelsutprovning bokas via receptionen eller bokade besök hos arbetsterapeut. Välkommen!

Kiropraktor

En kiropraktisk behandling hjälper dig att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även annan manuell behandling förekommer.

Logopedmottagning

Logopeden hjälper dig med:

Logopeden diagnostiserar, utreder och behandlar dig som har svårigheter med kommunikation, språk, tal och röst samt hjälper dig som lider av ät- och sväljsvårigheter.

Remiss?

Kontakta din ansvarige läkare för remiss så kontaktar vi dig för tidsbokning när vi tagit emot remissen. För dig som träffar neuroteamet så ingår logoped i teamet och särskild remiss krävs inte. Har du frågor kontakta oss gärna på tel 08-409 150 70, välj reception.

Välkommen!

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga eller mediyoga som den också kallas används bland annat mot stress, utmattning och ryggsmärta.

Medicinsk yoga är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod som binder samman den traditionella yogan med den västerländsk medicinen och där instruktören har en grundläggande medicinsk kompetens. Mediyogan kan hjälpa dig till en större medvetenhet, stabilitet och inre lugn.

Mediyogan är en enkel och kraftfull yogaform som passar såväl ung som gammal. Övningarna/meditationerna är fokuserade runt andning och avspänning och de utförs sittandes på matta eller på en stol. Sjukgymnasten/fysioterapeuten bedömer om det är en lämplig träning för just dina besvär.

Neuroteam

Vi tar emot patienter som är ny- eller återinsjuknade i stroke eller patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering i direkt anslutning till utskrivning från slutenvården (inkl slutenvårdens öppna vårdverksamheter).

Neuroteamen i Flemingsberg består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logoped och kurator. Vi tar emot patienter över 18 år och erbjuder besök både enskilt och i grupp på mottagningen.

Neuroteamet erbjuder rehabilitering i hemmet, dess närmiljö eller på mottagningen här i Flemingsberg.

Rehabilitering efter covid-infektion

Stötvågsbehandling

Har du besvär i muskler, senor och senfästen? Då kan stötvågsbehandling vara något för dig. Behandlingen utförs av våra fysioterapeuter och det krävs ingen remiss. Besöket ingår i högkostnadskortet. Landstingstaxa och frikort gäller.

Stötvågsbehandling (även kallad shock wave) är en både effektiv och säker behandlingsmetod och behandlingsformen rekommenderas därför som ett alternativ till traditionell invasiv behandling som injektionsbehandling eller operation. Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador.

Stötvågsbehandling vid olika skador:

 • Kalkaxel
 • Hälsporre – plantarfasciit
 • Tennisarmbåge
 • Trokanterit
 • Hopparknä
 • Hälseneinflammation
 • Benhinneinflammation

Videobesök

Vi erbjuder även rehab via video med sedvanlig besöksavgift. Välkommen att boka videobesök genom 1177 eller genom att ringa till oss.