Om vår personal

Alla på mottagningen går regelbundet på vidareutbildning. I dialog med dig kommer vi fram till vilken behandling som passar just dig.

Tandläkare Oskar Sundqvist

 

Tandläkare Josefine Sundqvist

 

Tandsköterska Ann-Marie Sönnerskog

 

 

Tandsköterska 

 

 

Tandhygienist Mette Olausson

 

 

 

Praktikfilosofi Residenspraktiken

Vår vision är:
Omtanke, Engagemang och Kvalitet för patientens bästa.

Patienten:
Vi strävar efter långsiktiga relationer med varje patient och lägger stor vikt vid det personliga bemötandet.
Vi lägger stor vikt vid kommunikation för att fånga upp önskemål från patienten och information om vilka vårdmöjligheter som finns. Vi vill att patienten är delaktig i behandlingen.

Hela teamet:
Vi har ett gott samarbete i teamet där alla är lika viktiga och delaktiga i behandlingen. Vi är omtänksamma mot varandra och utstrålar trygghet.
Med ett delegerat arbetssätt och regelbundna möten, med uppföljning av beslut och mål, skapar vi ett engagemang hos teamet.
Vi arbetar med beprövade material och metoder och med en uppdaterad maskinpark.
Kontinuerlig kompetensutveckling är en naturlig del i verksamheten för att kunna erbjuda en modern tandvård av högst kvalitet.
Vi strävar mot en tidbok som möjliggör optimala bokningar för teamet och den enskilda patienten.

Den enskilde medarbetaren:
Medarbetaren är klinikens största tillgång. De är personer som är engagerade och lojala. Resultatinriktade och flexibla. Medarbetarna arbetar med högsta möjliga kvalitet och service.
Varje medarbetare tar ansvar för, och är delaktig i, verksamhetens alla beståndsdelar.
Medarbetarna skapar insikt hos våra patienter om vikten av sin egen delaktighet och ansvar i vården.

Ledarskapet:
Tandläkarnas ansvar är att med tydliga mål och genomtänkt helhetssyn stödja medarbetarna. Uppmana initiativ som befrämjar mottagningens utveckling.
Vi arbetar med kontinuerliga målsamtal och feedback. Ledarskapet främjar ett samtalsklimat där det är högt i tak.
Stor vikt läggs vid information och uppföljning och detta sker främst på morgonmöten och klinikmöten.
God kamratskap och teamanda ska lyfta vår vardag.
Det ska vara stimulerande att jobba på residenspraktiken.