Hälsosatsningen - kolla blodtryck och blodsocker på mottagningen

I samband med din undersökning hos oss erbjuder vi dig också en blodtrycksmätning och ett blodsockertest för att bidra till tidig upptäckt av eventuell hjärtkärlsjukdom och/eller diabetes. Skulle vi finna förhöjda värden hänvisas du vidare till vårdcentral eller husläkarmottagning för säker diagnos.