Priser

Här hittar du vår egen prislista samt information om hur högkostnadsskydd och ditt tandvårdsbidrag fungerar.

Högkostnadsskydd

Priset du som patient betalar påverkas vid omfattande behandlingar till stor del av tandvårdsförsäkringens högkostnadsskydd som är beräknat på försäkringskassans referenspris enligt följande:

Upp till 3 000 kr i referenspris betalar du hela kostnaden. I intervall mellan 3 000-15 000 kr i referenspris betalar du 50 %. På det som överstiger 15 000 kr i referenspris betalar du 15 %.

Högkostnadsskyddet beräknas under en sammanhängande period om 12 månader.

Tandvårdsbidrag

Förutom högkostnadsskyddet får du varje 1a juli ett årligt tandvårdsbidrag. Bidraget är på 300 kr för dig som är mellan 30-64 år och 600 kr för dig som är mellan 24-29 år eller 65 år och äldre.

Du kan välja att spara ditt tandvårdsbidrag i maximalt 2 år. För vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar finns det även ett så kallat särskilt tandvårdsbidrag på 600 kr per halvår. 

Du som har vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller har ett stort behov av daglig vård och omsorg kan få tandvårdsstöd från Västragötalandsregionen. Du betalar då endast som för ett läkarbesök 100 kr/200 kr per besök  vilket också räknas in i ditt högkostnadsskydd som du har inom sjukvården. Efter 1 200 kr erhåller du frikort och betalar då ingenting för besöken hos oss.

Du kan läsa mer om högkostnadsskyddet här.

Vi hjälper dig gärna med att förklara tandvårdsstödet och lämnar vid önskemål ett skriftligt kostnadsförslag för planerade behandlingar.

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar i Västra Götaland har fri tandvård till och med 23 års ålder.

Just nu har vi inte möjlighet att ta emot nya barn och ungdomar under 24 år på mottagningen då vi behöver ha en balans mellan antalet barn- och vuxenpatienter på kliniken. 

Vuxna från 24 år och uppåt är varmt välkomna att lista sig hos oss.