Skärholmen ÖNH

Mitt i Skärholmen centrum hittar du Skärholmens Öron-Näsa-Hals-Centrum. Vi är en stor klinik och är den klinik som utför flest ÖNH-operationer på barn i landet.


Utöver svenska pratar vi även engelska och arabiska på mottagningen, och vid behov bokar vid en tolk inför ditt besök.


För att komma till oss krävs remiss.

Kontakt