Förändring av Mitt PTJ fr.o.m. 20 maj 2022

Den 1 juni 2022 träder Region Stockholms nya avtal för barn- och ungdomsmedicinska öppenvårdsmottagningar i kraft. Det nya avtalet medför stora förändringar för patienter som önskar söka vård inom denna specialitet, bl.a. på Stockholm Kids BUMM. En förändring är att det krävs remiss för att söka vård hos oss.