Läkarmottagning

Det är en tidsbokad mottagning till läkare. Ring telefonnummer 08-59909700 för att få en tid.

Vi har läkare som är specialist i allmänmedicin samt legitimerad läkare. Vi står för första linjens vård och utgör basen i sjukvårdssystemet och gör bedömningar av alla kategorier av medicinska tillstånd.