Läkarmottagning

Det är en tidsbokad mottagning till läkare. Ring telefonnummer 08-59909700 för att få en tid, alternativt boka tid genom Mitt PTJ eller 1177.

Vi har läkare som är specialister i allmänmedicin samt en legitimerad läkare. Vi står för första linjens vård och utgör basen i sjukvårdssystemet och gör bedömningar av alla kategorier av medicinska tillstånd.