Stureby BVC

Att bli och vara förälder är en stor omställning i livet. Vi erbjuder er råd, stöd och hjälp i ert föräldraskap. I vår verksamhet har vi föräldragrupper för förstagångsföräldrar men även för dig som har fler än ett barn.


Vid minsta tecken på sjukdom  Ring er BVCsköterska och boka om din tid. 


 


Vi vill skydda de allra minsta barnen mot infektioner.


 Tack för visad hänsyn.

Val/byte av BVC