Svenska Barnhälsovårdsregistret

Kvalitetsregister utvecklar barnhälsovården

Nationellt kvalitetsregister ger kunskap om hur barnhälsovården fungerar och kan förbättras

Gäller från och med 1 juni 2024.
Barnavårdscentraler inom Stockholms Läns sjukvårdsområde rapporterar uppgifter till barnhälsovårdens nationella kvalitetsregister "Svenska Barnhälsovårdsregistret".

Ditt barns medverkan i registret är frivilligt. Genom att delta bidrar du till att förbättra och utveckla barnhälsovården i Sverige. Det är av stor vikt att så många som möjligt lämnar sitt bidrag till kvalitetsregistren.

Som vårdnadshavare har du rätt att ta del av de uppgifter registret har om ditt barn, begära att de ändras om något är fel eller kräva att alla uppgifter gällande barnet tas bort.

Läs gärna mera på vår webbplats eller prata med din BVC-sjuksköterska. 

Läs mer :bvc.regionstockholm.se  och BHVQ

Dataskyddsombudet för Praktikertjänst nås via: dso@ptj.se eller 010-128 37 22