Vår verksamhet

Vi arbetar med förebyggande barnhälsovård och som förälder får du här stöd i allt var föräldraskapet innebär. Barnhälsovårdens mål är att i samarbete med föräldrarna främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. Alla barn 0-6 år erbjuds barnhälsovård enligt nationellt program. Barnälsovården är frivillig och kostnadsfri. Vid varje besök sker hälsosamtal och utvecklingsbedömning.

Utöver dessa kontakter kan du boka tid hos din BHV-sjuksköterska så ofta du behöver. Vid besöken följs barnets tillväxt genom vägning och mätning och du har tillfälle att ta upp egna frågor och funderingar. BVC samarbetar och förmedlar kontakt med barnläkare, BUMM, BUP, logoped, fysioterapeut, dietist, ögonklinik, audiolog, tandhälsovård, socialtjänst och öppenförskola med flera

Vi erbjuder även föräldragrupper och har ett nära samarbete med öppnaförskolan och vårdcentralen.

Vi har även HBTQ-kompetens.