Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?
Tjänsten är momsfri och anges i svenska kronor (SEK), inga ytterligare avgifter tillkommer utöver specificerade prisuppgifter per tjänst. Prisuppgifter finns på vårdcentralens hemsida och följer regionens direktiv.

Hur betalar jag?
Du faktureras efter fullföljt besök. I det fall besöket inte fullföljs eller leder till ett fysiskt besök på mottagningen, faktureras du inte för det digitala besöket.

Gäller högkostnadsskydd och frikort?
Ja, högkostnadsskydd och frikort gäller för digitala tjänster hos oss. 
Läs mer på www.1177.se för respektive region.

Hur registreras patientavgiften på mitt frikort?
Har du ett manuellt frikort som kräver stämplar så måste du ta med dig kort och kvitto till din vårdcentral för registrering. För elektroniska frikort sker registrering på samma sätt som vid ett fysiskt besök.

Kontakt
Vänd dig till vårdcentralen om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.