Prislista

Basundersökning 1180 kr  
Akut/kompletterande undersökning 580 Undersökning som ej ingår i rutinbesök
Röntgenbild, 1 tand 100kr  
Röntgenbild, 2-6 bilder 380 kr  
Lagning, framtand 1180-2360 kr Beroende på hur många ytor som behöver lagas
Lagning, tuggtand 1600-2360 kr Beroende på hur många ytor som behöver lagas
Bygga upp en hel tand 2500 kr Ny krona i komposit
Porslinskrona 8430 kr  
Rotfyllning 4950-8360 kr Beroende på hur många kanaler tanden har
Tanduttagning 1530-2000 kr  
Tandstensborttagning 980-1500 kr