Rotbehandling

Om en tands inre är skadat kan det leda till en infektion. Efter att tanden har gjorts ren och rotfyllts kan den fungera som vanligt igen. 

Om ett hål har blivit djupt kan det skada tandens inre. Bakterier leder till en inflammation eller infektion i tandens rotkanal som senare kan ge tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas. Efter en lyckas rotbehandling med rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen.

Om du har feber eller värk, ring oss på Tandhälsan direkt på 0910-70 13 96.

Så går en rotfyllning till
Innan en rotbehandling påbörjas undersöker och röntgar tandläkaren tanden. Därefter öppnas en väg in till rotkanalen för att ta bort resterna av tandpulpan och göra rent i rotkanalen. Den rengjorda och tomma rotkanalen fylls sedan med guttaperka, ett gummimaterial som ersätter skadevävnaden. Allra sist fylls öppningen igen på samma sätt som när man lagar ett vanligt hål. Ofta behövs det mer än ett tillfälle för att behandla tanden. I de fallen fyller man tanden med ett bakteriedödanden medel som får verka innan man rotfyller den. Under tiden får du en provisorisk fyllning.

Smärtfri behandling
De flesta har uppfattningen om att en rotfyllning är en smärtsam behandling. Så är det som regel inte. Om nerverna i rotkanalen dödats av bakterierna har du kanske inte ens märkt att du har en infektion. Det upptäcks ofta först på röntgenbilderna. Om nerverna är döda är känseln i tanden borta. Är nerverna och tanden känsliga får du självklart bedövning.

Boka en tid hos oss på Tandhälsan på 0910-70 13 96.