Priser och garantier

Priser

Kostnaden beror på hur mycket du hittills betalat sammanlagt under innestående karensperiod, det vill säga behandlingsår. Försäkringskassan ersätter utifrån detta olika stora belopp.  Med den nya Tandvårdsreformen som började gälla i juli 2008, betalar du upp till 3 000:- själv och därefter är det 50 % på försäkringskassans referensprislista. Efter 15 000kr betalar du 15 % av referenspriset. Läs mer om reformen och priser på Försäkringskassans hemsida. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Vill du ha en mer exakt prisuppgift, kontakta oss för kostnadsförslag. 

Vi vill gärna att du betalar med kort. Betalning görs efter varje besök.

 

Garantier

Vid fastsittande protetiska arbeten såsom kronor, broar och implantat lämnar vi 2 års garanti och vid lösa proteser 1 års garanti.