Behandling & priser

Vi hjälper dig allt som rör din munhälsa - vid behov remitterar vi även till specialister. Välkommen att kontakta oss!

Kostnaden för din behandling påverkas bland annat av svårighetsgraden på behandlingen, men också hur mycket som du eventuellt får ersatt av tandvårdsersättningen.

Tandvårdsstöd
Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida >>