Akut tandvård

Akuta besvär tas emot omgående då verksamheten är öppen 0340-17510.

Akut tandvård online i Varberg boka direkt

Länk till region Hallands jourverksamhet: http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/tema/tandvard/akut-tandvard/

Göteborgs akuttandvård belägen centralt på Odinsgatan 10. Telefontid måndag-fredag 8-20.00, lördag-söndag 8-16.00 på telefonnummer 010-4418800, https://folktandvarden.vgregion.se/praktisk-information/akuttandvard/goteborg/