karies och Parodontit

Karies och parodontit är munhålans folksjukdomar. Båda är smygande och patienten upptäcker själv förloppet först i ett sent stadium. Tidig upptäckt görs vid undersökning hos tandläkare. Kolonisation av bakterier på tandens yta är en grundorsak. Ett ökat kolhydratintag bidrar till kariesutveckling medan bristande munhygien och nedsatt individuellt försvar kan accelerera sjukdomsutvecklingen av båda sjukdomarna.

Parodontit, tandlossning är en inflammation i tändernas fäste. Parodontit innebär en fortlöpande nedbrytning av benvävnaden runt tänderna som kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas obehandlad. Sjukdomen orsakas av bakerier som fäster på och växer på tandens ytor, speciellt i områden under tandköttskanten. Inflammationen leder till att ben och bindväv bryts ner, tandfästet försämras. Generellt sagt kan förlorad bennivå inte återfås, men sjukdomen kan hindras om man tar bort det som orsakar inflammationen, d.v.s. bakterierna. Detta görs oftast av tandhygienisten, men den dagliga tandborstningen är mycket viktig för att inte bakterierna skall återkomma.

Mer om karies och parodontit