Pris och referenspris

Verksamheten fokuserar på vuxentandvård och protetiska behandlingar. Efter underökning lämna ett undersökningsprotokoll. Blir det aktuellt med återbesök lämnas en specificerad kostnadsberäkning.

Allmänt tandvårdsbidrag om 600kr per år fås vid ålder 24-29 år, 300kr vid ålder 30-64år och ånyo 600kr vid ålder 65år och äldre. Ett tandvårdsbidrag kan inte sparas mer än två år.                                                        

Prislista för utskrift klicka här.

För jämförelse med Folktandvårdens prislista klicka här.

Tandpriskollen är en prisjämförelsetjänst för tandvård.

Ersättningen från Försäkringskassan för tandvård bestäms av en statlig referensprislista och är det pris som ligger till grund för ersättningen. Vanligt är att tandvården har priser som ligger över referensprislistan. Det belopp som överskrider referenspriset betalas utan subvention av patienten. Öppna prislistan och läs mer om tandvårdsstödets konstruktion.

Delbetala i den takt som passar dig. Handla idag och välj att ansöka om att dela din betalning på upp till 36 månader när du får hem din faktura. Läs mer på praktikertjänst.se/betala